Så går det till när vi startar en SPV

[Texten uppdateras löpande]

Nedan är en lite matigare fördjupning där vi går igenom processen för hur ett SPV startas, steg för steg. Du kan också läsa mer i detalj var i processen vi fattade de här besluten och varför. Se det som utbildning, men också en insyn i arbetet vi lägger ner bakom kulisserna. Steg för steg ser processen för att starta ett SPV ut såhär:

Caset

Först och främst behöver vi ha ett case för saminvesteringen. Oftast är det case som kommer till oss i Polynom där vi tar den post som vi vill ha, men det finns mer att ta i rundan som bolaget har.

Beslut om SPV

Om vi tycker att bolaget är lovande och det finns utrymme i rundan så tar vi internt beslut om att starta ett SPV där även Polynoms styrelse är inblandad. När beslutet att starta ett SPV är taget går vi vidare.

Analys

Vi har en gedigen analysprocess redan i Polynom. Det är dock sällan vi skriver mycket mer än en sida om bolaget för vårt interna beslutsfattande, nästa steg är att skriva en analys av bolaget som skickas ut till er delägare. Det görs av Albin, Mats eller Niklas.

Intresseanmälan

Nästa steg är att se över intresset hos er delägare för att investera. Är intresset svalt så kontaktar vi bolaget och det blir ingen SPV. Har vi däremot intresse från er delägare så kör vi på med en emissionsrunda.

Skapande av ett bolag

Numera har vi ett par holdingbolag redo att bli SPV:er. Har vi inget ledigt köper vi ett lagerbolag som ni kan investera i och som i sin tur äger aktierna i det underliggande bolaget.

Emissionen

Det är många steg i en emission som inte syns. Vi tar upp några av stegen här.

Till en början behöver vi veta hur många aktier vi kan få tillgång till från bolaget vi ska investera i. Ibland är det ett spann, men oftast finns det en övre gräns för hur många aktier vi kan få tilldelat oss.

Därefter kommuniceras en minsta-ticket till er som är intresserade av att investera. Då får ni också komma med en skarp anmälan till oss.

Ungefär samtidigt behöver vi ta kontakt med både depåinstitut, våra legala partners och banken för att informera om att vi har en emission på gång. De löser då de juridiska bitarna av emissionen och upprättar den nödvändiga dokumentationen för en emission.

När de skarpa anmälningarna kommit in gör vi en fördelning av aktierna beroende på hur stor teckningen blir jämfört med hur många aktier vi får tillgång till i bolaget.

Teckningsresultatet kommuniceras till er delägare och avräkningsnotor skickas ut.

När pengarna betalats in till vårt emissionskonto på banken kontaktar vi banken för att få ett likvidintyg. Ofta vill de då granska processen för kapitalanskaffning som vi haft och se över vår dokumentation på de som investerar. Ni får också en betalningsbekräftelse av oss.

Därefter skickas pengarna till bolaget för investeringen.

Skapandet av aktier

När emissionen är färdig beställer vi aktier från bolagsverket. Vanligtvis tar det bara några dagar, men det beror dels på bolagsverkets kö och på hur nya vi är som bolag. Med de tre företag som vi startat i år har det tagit väldigt mycket längre tid än vi är vana vid.

När vi skapar aktierna så skapas både A och B-aktier även om det bara är B-aktier som ni kan teckna.

Utbokning

När aktierna är skapade får vi ett meddelande från bolagsverket och aktierna är redo att bokas ut. Innan vi kan skicka ordern till den som bokar ut aktierna (Nordic Issuing eller annan samarbetspartner gör detta) behöver alla som deltar i emissionen ha en reavinstbeskattad depå hos vårt depåinstitut Alpcot. Har inte alla som deltar i emissionen det så behöver vi se till att dessa startas och att vi får tillgång till depånumret.

I och med flytten till Alpcot förra året så har inte alla Polynoms delägare en sådan depå eftersom dessa inte flyttades med från Garantum. I de senaste rundorna har vi därför behövt jaga eftersläntrarna för att de ska öppna depåer.

När alla har reavinstbeskattade depåer så skickas en lista till samarbetspartnern och aktierna dyker kort därefter upp på era depåer.

Eventuell flytt till KF

Efter att aktierna bokats ut till depåerna får ni kontakt med en finansiell rådgivare som ni bokar möte med. Om du investerar som privatperson kan du i mötet med den finansiella rådgivaren flytta aktierna till en kapitalförsäkring. Vet du inte hur du vill göra kan du prata med rådgivaren för att få både för-, och nackdelar.

Löpande underhåll av SPV:n

När aktierna är utbokade är vi igång med SPV:n ordentligt. Från det här steget kommunicerar vi löpande 6-8 gånger om året, oftare om det är ny emission på gång.

Avveckling

När SPV:n är färdig är svårt att säga. Vid en IPO så kommer vi att byta SPV-aktien mot en aktie i det underliggande bolaget, där du som delägare får välja var du vill förvara den nu noterade aktien.

Skulle det mot förmodan inte bli en IPO finns det en del olika scenarion.

  1. Bolaget blir uppköpt av en större spelare där betalning görs kontant och vi gör en bra vinst genom utdelning från bolaget kontant.
  2. Bolaget blir uppköpt av en större spelare där betalning görs med aktier i bolaget som köper. Är det större bolaget noterat byter vi då SPV-aktien mot aktier i det noterade bolaget. Är de inte noterade så tar vi ett beslut gemensamt på en extrainsatt bolagsstämma.