Om oss

Polynom Investment är ett internationellt investmentbolag som investerar i scaleups i Sverige och Europa med syfte för att göra småsparare vardagsrika och samhället bättre över en rullande investeringshorisont om 10 år med ett avkastningsmål om 15%.

Vi sprider riskerna genom att investera i många olika företag i flera olika branscher. I portföljen finns det just nu cirka 60 investeringar som är ca 95% av portföljvärdet, och där ungefär tre fjärdedelar är onoterat och resten noterat. Bolagets substansvärde uppgick till ungefär 241 Mkr 2022-12-31.

Polynom Investment har tagit fram fyra värdeord som skall vara vägledande för vår framtida utveckling.

Det ska vara Lönsamt, Långsiktigt, Lärorikt och Lustfyllt att vara delägare i Polynom.

Lönsamt

Polynom söker aktivt efter investeringar som har en bra avkastningspotential i förhållande till risken.

Långsiktigt

Vi vill bygga ett investmentbolag med evigt liv där långsiktiga delägare ska kunna skörda frukterna av att de just är långsiktiga delägare.

Lärorikt

Polynoms grundare har en stark ambition att öka kunskapen och engagemanget hos delägarna. Detta sker via pedagogiska nyhetsbrev, studiebesök till våra portföljinnehav och delägarträffar.

Lustfyllt

Vi tror att det är fullt möjligt att driva en allvarlig verksamhet och samtidigt ha lite kul också. Genom att bygga ett levande investmentbolag tror vi att vi kan uppnå en långsiktig relation och ömsesidig lojalitet med våra delägare.

Vilka är vi?

På Polynom är vi 5 heltidsanställda. Teamet utgör grunden för att skapa ett Lönsamt, Långsiktigt, Lärorikt och Lustfyllt delägarskap. En kort presentationen av kärnan i teamet finner du här nedan, och vill du komma i kontakt med någon av oss så gör du det enklast genom e-postadressen under respektive persons foto. 

Niklas Danaliv

Bolaget grundades av Niklas Danaliv. Han har stor erfarenhet av finansbranschen där han arbetat tidigare. Vidare har han skrivit över 300 egna investeringsanalyser samt hållit kurser inom privatekonomi och investeringar i många år. Niklas har en enorm passion för glass som han, liksom intresset för investeringar, försöker att sprida vitt och brett.

Image

Mats Lind

Mats är Verkställande Direktör och har varit hos oss sedan september 2021. Mats har lång erfarenhet av att jobba inom finansbranschen, framförallt i New York och London. 

Image

Kontakt med Mats: mats@polynominvest.se

Kristina Jeppsson

Kristina är vår kontorschef och är den som håller ordning på det mesta som händer här på dagarna. Hon leder arbetet med att ta fram ekonomiska planer, utredningar och styr- och kontrollsystem för att följa upp verksamheten. Kristina har en bakgrund inom omställning, kvalitetsarbete, bemanning, personal- och löneadministration.

Image

Kontakt med Kristina: kristina@polynominvest.se

Albin Wärnlund

Albin är analytiker hos oss och jobbar tillsammans med vårt analysteam. Han är en stjärna på att skriva analyser och förklara svåra termer för oss andra. Albin har två examina från Lunds universitet där han avhandlat en master i redovisning och finansiering, samt en kandidat i affärsjuridik. 

Image

Kontakt med Albin: albin@polynominvest.se

Vanessa Baeten

Vanessa är community, events och sociala medier ansvarig. Hon har hand om nästan all kontakt med våra delägare, är ansvarig för all kommunikation på sociala medier och alla våra events som Polynomdagen. Hon har bakgrund inom hotellbranschen och är van vid att ha många bollar i luften samtidigt. När Vanessa inte jobbar så bakar hon ofta, vilket vi på kontoret ser som en bonus!

Image

Kontakt med Vanessa: vanessa@polynominvest.se