Om oss

Polynom Investment är ett internationellt investmentbolag som investerar i scaleups i Sverige och Europa med syfte för att göra småsparare vardagsrika och samhället bättre över en rullande investeringshorisont om 10 år med ett avkastningsmål om 15%.

Vi sprider riskerna genom att investera i många olika företag i flera olika branscher. I portföljen finns det just nu cirka 100 investeringar där ungefär hälften är onoterat och resten noterat. Portföljen var värd ungefär 342 Mkr 2022-03-31.

Polynom Investment har tagit fram fyra värdeord som skall vara vägledande för vår framtida utveckling.

Det ska vara Lönsamt, Långsiktigt, Lärorikt och Lustfyllt att vara delägare i Polynom.

Lönsamt

Polynom söker aktivt efter investeringar som har en bra avkastningspotential i förhållande till risken.

Långsiktigt

Vi vill bygga ett investmentbolag med evigt liv där långsiktiga delägare ska kunna skörda frukterna av att de just är långsiktiga delägare.

Lärorikt

Polynoms grundare har en stark ambition att öka kunskapen och engagemanget hos delägarna. Detta sker via pedagogiska nyhetsbrev, studiebesök till våra portföljinnehav och delägarträffar.

Lustfyllt

Vi tror att det är fullt möjligt att driva en allvarlig verksamhet och samtidigt ha lite kul också. Genom att bygga ett levande investmentbolag tror vi att vi kan uppnå en långsiktig relation och ömsesidig lojalitet med våra delägare.

Vilka är vi?

På Polynom är vi 6 heltidsanställda. Teamet utgör grunden för att skapa ett Lönsamt, Långsiktigt, Lärorikt och Lustfyllt delägarskap. En kort presentationen av kärnan i teamet finner du här nedan, och vill du komma i kontakt med någon av oss så gör du det enklast genom e-postadressen under respektive persons foto. 

Niklas Danaliv

Bolaget leds av grundaren Niklas Danaliv. Han har stor erfarenhet av finansbranschen där han arbetat tidigare. Vidare har han skrivit 2-300 egna investeringsanalyser samt hållit kurser inom privatekonomi och investeringar i många år. Niklas har en enorm passion för glass som han, liksom intresset för investeringar, försöker att sprida vitt och brett.

Image

Kristina Jeppsson

Kristina är Niklas högra hand och får ofta använda den makten till att hålla Niklas i örat när det kommer till administration och ordning. Kristina har en bakgrund inom bemanning, personal-, och löneadministration, administratör och VD-assistent.  

Image

Kontakt med Kristina: kristina@polynominvest.se

Mats Lind

Mats är investeringschef hos oss sedan september 2021. Mats har lång erfarenhet av att jobba inom finansbranschen, framförallt i New York och London. Mats har numera huvudansvar för att göra analyser av potentiella innehav. Mats är dessutom otroligt intresserad av analoga miniräknare, vilket gör att resten av teamet får sköta alla uträkningar.

Image

Kontakt med Mats: mats@polynominvest.se

Albin Wärnlund

Albin är analytiker hos oss sedan september 2021 och jobbar tillsammans med vårt analysteam. Albin är nyexaminerad från Lunds universitet där han avhandlat en master i redovisning och finans.  

Image

Kontakt med Albin: albin@polynominvest.se

Vanessa Baeten

I februari välkomnade vi Vanessa som Administrativ koordinator. Vanessa kommer framförallt att ansvara för våra dotterbolag och hjälpa Kristina med den löpande administrationen. Vanessa har bakgrund inom hotellbranschen och är van vid att ha många olika bollar i luften samtidigt. När Vanessa inte jobbar så bakar hon ofta, vilket vi på kontoret ser som en bonus!

Image

Kontakt med Vanessa: vanessa@polynominvest.se

Caspian Almerud

I februari välkomnade vi Caspian som kommunikations-, och delägaransvarig. Caspian kommer att ansvara för vår kommunikation, för att skapa event och mervärde för våra delägare. Caspian har under de senaste två åren drivit eget företag där han bland annat har klippt RikaTillsammans podcast och varit alltiallo för oss på Polynom. Caspian är dessutom teknikfantast och den vi ropar på när skrivaren inte funkar. 

Image

Kontakt med Caspian: caspian@polynominvest.se