Innehav

Polynoms innehav består till ca 50% av noterade aktier och ca 50% av onoterade. De noterade är ofta våra onoterade innehav som har börsnoterats.

De onoterade innehaven är spridda mellan många olika branscher, med Life Science (Hälsovård) som största sektor. Bland de största av Polynoms innehav kan nämnas:

Image

Storskogen

Storskogen grundades 2012 och är en privatägd bolagsgrupp som förvärvar och driver välskötta och lönsamma bolag med ledande ställning på sin marknad.
Image

Parlametric

Parlametric marknadsför egenutvecklad teknologi för att snabbt samla in, analysera och visualisera kvalitativ data så som kommentarer från SoMe, forum och andra digitala källor, email, telefonsamtal, eller öppna textsvar i enkäter. Underlaget används för bl.a. marknadsanalys eller business intelligence. Till kunderna hör bl.a. fastighetsbolag, vård- och läkemedelsbolag, samt Sveriges största PR-byråer.
Image

Oblique

Oblique utvecklar antikroppsbaserade läkemedel inom cancer och smärta.
Image

Radinn

Malmöbaserat företag som vill revolutionera vattensporten med hjälp av sin elektriska jetboard. Brädan gör att man kan glida fram på ytan utan att behöva förlita sig på väderlek, vindar eller vågor.
Image

Qlife

Qlife Holding är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av IVD-enheter. Enheterna används som biomarkörstester i blod och används som komplement till övriga tester inom vården. Samarbete utförs även med övriga aktörer på marknaden. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Helsingborg.
Image

Carbiotix

Carbiotix är ett bioteknikföretag verksamma inom mikrobiomområdet. Företaget bedriver idag forskning och utveckling samt säljer produkter och tjänster inom primärt fyra affärsområden: Diagnostik av tarmhälsa, prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutiska behandlingar. Bolaget grundades under 2014 och har sitt huvudkontor i Lund.