Hej,

Det är deklarationsdags och här kommer lite hjälp på vägen. Vi vill vara tydliga med att den här e-posten är ett stöd. Det ska inte på något sätt ses som rådgivning. Vi kan inte ge och ger inte skatterådgivning och du ansvarar för din deklaration helt och fullt själv.

Är du osäker på någonting i den här processen bör du höra av dig till Skatteverkets kundtjänst eller en skatteexpert.

Känner du att du har stenkoll på läget kan du hoppa till rubriken “Räkna ut ditt omkostnadsbelopp” där vi redogör dina siffror och de steg du behöver ta för att räkna fram rätt siffror till skatteverket.


Kort skatteutbildning

När du köper Polynomaktier finns det två ställen de kan förvaras på:

 1. AF-depå (även kallad naken depå eller reavinstbeskattad depå)
 2. Kapitalförsäkring (nedan benämnd som KF)

Hur mycket skatt du ska betala beror på var du förvarar dina aktier.

På en AF-depå betalar du 25% skatt på vinsten du gjort i en aktie när du säljer den. Du betalar inga avgifter för att ha depån.

I en KF betalar du en så kallad schablonskatt och en fast avgift för försäkringen. Avgifterna och skattesatserna har tidigare kommunicerats av och genom Real Finans & Försäkring.

När dina Polynomaktier har bokats ut (=skapats och satts in på din depå) så görs det på ett AF-konto. Notera alltså att oavsett om du vill ha dina aktier på ett KF- eller AF-konto, hamnar de alltid initialt på ett AF-konto. Har du sedan valt att ha dem på en KF “säljs” aktierna från din AF till din KF, vilket skapar en eventuell skattehändelse för dig. Då ska du alltså betala skatt på vinsten du gjort sedan du betalat dina aktier.

Om pris per aktie, när du köper dina aktier, är lika med det pris per aktie som råder när aktierna flyttas in i en KF får du en liten avdragsgill förlust med anledning av courtaget du betalar. Skulle priset däremot ha ökat behöver du betala skatt på eventuell vinst du har gjort (dvs om pris per aktie är högre än när du gjorde din investering).

Från Skatteverkets perspektiv betraktas flytten som en avyttring och därav ska den eventuella vinsten beskattas med 25% i enlighet med de sedvanliga reavinst-beskattningsreglerna för onoterade värdepapper. Exempelvis:

Du köper en aktie den 1/3 för 100 kr, och får den bokad till en AF-depå. Den ligger där till den 1/4 då värdet skrivs upp på aktien till 120 kr. Du väljer då att flytta in aktien i en KF. Skatten du ska betala blir då 0,25 (skattesatsen är 25 %) * 20 (vinsten du gjort på aktien, 120-100) = 5 kr.

Därefter betalar du bara schablonskatten som kommer med en KF-depå och behöver således inte tänka på de här sakerna för din deklaration.

Depåinstituten där du har eller har haft dina Polynomaktier har lämnat kontrolluppgifter till Skatteverket. Kontrolluppgifterna innehåller antalet aktier och försäljningspriset (pris per aktie som gäller vid flytten) då du flyttade dina aktier till kapitalförsäkringen men inte omkostnadsbeloppet för aktierna.

Kaptena och deras avgifter

Den andra aktören utöver depåinstituten som är viktig att ha koll på i detta är Kaptena. Kaptena värderar och validerar värdering av onoterade innehav och därmed Polynomaktien. Detta görs kvartalsvis, och alla som äger en onoterad aktie i en KF behöver betala deras avgifter. Avgifterna har vi kommunicerat tidigare, så vi går inte in på det närmare här. Dessa avgifterna är inte avdragsgilla.


Split av aktierna

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi under 2021 gjorde en split av Polynomaktierna med förhållandet 1:2,5. Det innebär att varje aktie blev 2,5 aktie och att pris per aktie blev 2,5 ggr lägre. Det gjordes i samband med bolagsstämman i maj 2021.

Det innebär att antalet aktier för dig som köpte aktier innan bolagsstämman 2021, eller hade aktier sedan innan, kommer att ha förändrats från vad du faktiskt köpte. Därför får du antalet aktier du köpt under 2021 nedan. Observera att det totala anskaffningsvärdet inte förändrats, bara antalet aktier och anskaffningsvärdet per aktie.

Ägarbyten

Du som har köpt aktier av en annan Polynomare behöver deklarera dessa om du köpt aktierna till en AF-depå och sedan flyttat in dem i en KF. Anskaffningsvärdet hittar du genom avtal som signerats av dig och den du köpte aktierna av.

Hittar du inte de uppgifterna så kan du höra av dig på delagare@polynominvest.se


Olika plattformar

Under 2021 bytte vi depåinstitut från Garantum till Alpcot. Du kommer därför behöva gå in på två olika ställen för att få fram dina siffror från dem.

Först behöver du logga in på Garantum för att få fram transaktionsvärdet mellan din AF-depå och din KF. Då går du in under transaktioner och sedan tittar på transaktionsvärdet från AF (på Garantum heter det bara depå) till KF. Hittar du inte rätt kan du höra av dig till deras kundtjänst! Notera också att Garantum visar siffrorna inklusive det courtage du betalat och därmed klart att lägga till som försäljningsvärde.

Därefter behöver du göra samma sak på Alpcot. De kallar sin AF-depå för reavinstbeskattad depå (R) och du behöver hitta transaktionslistan från den reavinstbeskattade depån för att se vad värdet var när transaktionen gjordes.

På Alpcot finns siffrorna på både din KF och din AF-depå, men du måste dra bort courtaget själv – det är en egen rad i transaktionslistan.


Byt blankett från K4 till K12

Innan vi börjar räkna vill vi göra dig uppmärksam på att du förmodligen kommer behöva flytta siffrorna från blankett K4 till K12. K4 används för att redovisa noterade aktier och K12 för onoterade.

När Depåinstituten (Nord FK, Garantum och Alpcot) rapporterar till Skatteverket utgår Skatteverket från att det är noterade aktier som rapporteras. Polynom är ett onoterat bolag och ska redovisas som ett sådant. Skatten för onoterade innehav (25 %) är lägre än för noterade innehav (30 %).

Steg för steg gör du så här för att flytta siffrorna:

 1. Logga in på Skatteverkets deklarationstjänst via datorn.
 2. Gå till K4-blanketten via Bilagor i menyn.
 3. Anteckna antalet aktier och försäljningspriset.
 4. Klicka därefter på “Bilagor” i menyn.
 5. Klicka på “Okvalificerade andelar i onoterade företag (K12)” i listan.
 6. Fyll i Polynoms organisationsnummer: 559123-7606 i rutan för “företagets organisationsnummer”.
 7. Fyll i 0 i fältet “utdelning”.
 8. Fyll i: försäljningen avser “andelar i ett aktiebolag”.
 9. Fyll i antal och försäljningspris på samma sätt som det stod i K4. Om det behövs lägger du till en ny rad.
 10. Fyll i omkostnadsbelopp enligt instruktion i mejlet nedan.
 11. Gå tillbaka till K4-blanketten och radera raderna genom minustecknet.

Räkna ut ditt omkostnadsbelopp

Omkostnadsbeloppet är det totala beloppet du betalat för dina Polynomaktier. För att räkna ut ditt omkostnadsbelopp behöver du därför ta reda på vad du har betalat för dina Polynomaktier i varje emission som du deltagit i. Nedan redogör vi för dina inköp, sedan för vad aktierna kostat i varje emission. Sist men inte minst hittar du ett “recept” för hur du tar fram det slutgiltiga omkostnadsbeloppet.

Observera att aktierna är splittade, vilket gör att de avräkningsnotor du fått för emissionerna fram till och med emission #12 innehåller ett annat antal aktier än vi anger här. Det antal aktier som anges nedan är alltså det som gäller.

Dina inköp av aktier

 • Ditt antal aktier i Emission #1:
 • Ditt antal aktier i Emission #2:
 • Ditt antal aktier i Emission #3:
 • Ditt antal aktier i Emission #4:
 • Ditt antal aktier i Emission #5:
 • Ditt antal aktier i Emission #6:
 • Ditt antal aktier i Emission #7:
 • Ditt antal aktier i Emission #8:
 • Ditt antal aktier i Emission #9:
 • Ditt antal aktier i Emission #10:
 • Ditt antal aktier i Emission #11:
 • Ditt antal aktier i Emission #12:
 • Ditt antal aktier i Emission #13:

Pris per aktie för varje emission

 • Emission #1 – Gjordes i Q3 2017 till en kurs om 100 kr/aktie.
 • Emission #2 – Gjordes i Q4 2017 till en kurs om 104 kr/aktie.
 • Emission #3 – Gjordes 2018 till en kurs om 108 kr/aktie.
 • Emission #4 – Gjordes Q1 2019 till en kurs om 115 kr/aktie.
 • Emission #5 – Gjordes Q2-Q3 2019 till en kurs om 119,20 kr/aktie.
 • Emission #6 – Gjordes i november 2019 till en kurs om 126,20 kr/aktie.
 • Emission #7 – Gjordes i mars 2020 till en kurs om 133,20 kr/aktie.
 • Emission #8 – Gjordes i juni 2020 till en kurs om 138 kr/aktie.
 • Emission #9 – Gjordes i september 2020 till en kurs om 162 kr/aktie.
 • Emission #10 – Skuldebrev som kvittades i maj till en kurs om 213,20 kr/aktie.
 • Emission #11 – Brygglån som kvittades i juni till en kurs om 213,20 kr/aktie.
 • Emission #12 – Brygglån som kvittades i september till en kurs om 248,80 kr/aktie.
 • Emission #13 – Prospektemission i november till en kurs om 322 kr/aktie.

Räkna ut ditt anskaffningsvärde

Deklarationen tar som sagt hänsyn till alla aktier som flyttats in i KF under 2021. Eftersom vi inte hade en KF-lösning på plats innan 2021 behöver du som köpt aktier innan dess och nu flyttat in dem i KF räkna ut ditt anskaffningsvärde för varje emission. Dessa läggs sedan ihop till en enda summa som blir ditt omkostnadsbelopp.

Observera att om du köpt aktier av en annan delägare så behöver du räkna in det anskaffningsvärdet i ditt omkostnadsbelopp.

Dina inköp av aktier finner du ovan och i stycket nedan har vi lagt upp “receptet” för hur du behöver räkna mer kondenserat.

 • Emission #1 – ditt antal aktier * 100 kr/aktie
 • Emission #2 – ditt antal aktier * 104 kr/aktie
 • Emission #3 – ditt antal aktier * 108 kr/aktie
 • Emission #4 – ditt antal aktier * 115 kr/aktie
 • Emission #5 – ditt antal aktier * 119,20 kr/aktie
 • Emission #6 – ditt antal aktier * 126,20 kr/aktie
 • Emission #7 – ditt antal aktier * 133,20 kr/aktie
 • Emission #8 – ditt antal aktier * 138 kr/aktie
 • Emission #9 – ditt antal aktier * 162 kr/aktie
 • Emission #10 – ditt antal aktier * 213,20 kr/aktie
 • Emission #11 – ditt antal aktier * 213,20 kr/aktie
 • Emission #12 – ditt antal aktier * 248,80 kr/aktie
 • Emission #13 – ditt antal aktier * 322 kr/aktie

För att få fram omkostnadsbeloppet lägger du ihop resultatet för varje inköp.


Sist men inte minst

Gör en realitycheck så att det verkar stämma när du fyller i siffrorna i deklarationen. Vårt förslag är att själv göra följande beräkning:

Omkostnadsbeloppet – transaktionsvärdet * 25% = skatten som du ska betala

Som vanligt om du har några frågor, tveka inte återkomma genom att svara på den här e-posten. Kom dock ihåg att vi inte får eller ger rådgivning om skatter. Vi kommer därför inte verifiera dina uträkningar eller ge någon mer ingående genomgång av det som skrivs i den här e-posten.

Ta hand om dig,
Team Polynom

PS. Glöm inte ta bort raderna från K4-blanketten så att du inte betalar dubbel skatt.