Styrelsen förlänger teckningsperioden i höstemissionen som nu är öppen och pågår fram till 18 dec (kl 12:00pm). Syftet med den förlängda teckningsperioden är att ge befintliga aktieägare och potentiella investerare ytterligare tid för att delta. Utfallet i erbjudandet kommer offentliggöras på Bolagets hemsida, www.polynominvest.se. Detta beräknas ske omkring 20 december 2023. Uppdatering av aktieboken förväntas ske i början av 2024. Du hittar mer information under fliken emissioner eller genom att klicka här ->

Share This

Share This

Share this post with your friends!