Styrelsen förlänger teckningsperioden i våremissionen som nu är öppen och pågår fram till 22 juni (kl 12:00). Syftet med den förlängda teckningsperioden är att ge befintliga aktieägare och potentiella investerare ytterligare tid för att delta. Utfallet i erbjudandet kommer offentliggöras på Bolagets hemsida, www.polynominvest.se. Detta beräknas ske omkring 1 juli 2023. Uppdatering av aktieboken förväntas ske i juli 2023, men pga semestertider kan detta ta längre tid. Du hittar mer information under fliken emissioner eller genom att klicka här ->

Share This

Share This

Share this post with your friends!