För att möjliggöra att kunna nå ut till fler och dessutom ge befintliga delägare mer tid så har styrelsen beslutat att förlänga både emissionen av B-aktier samt tiden för betalning. Teckningsperioden kommer därför att stänga fredagen den 18 november (lunchtid kl 12:00). Utfallet från emissionen kommer offentligöras på vår hemsida omkring den 21 november.

Du hittar mer information under fliken emissioner eller genom att klicka här ->

Om du är intresserad av att få veta mer om Polynom så anmäl dig här så skickar vi inbjudan till våra informationsträffar samt gratis webinarier.

Share This

Share This

Share this post with your friends!