Polynom har nu avslutat sin emission av B-aktier där vi tar in 154 nya delägare samt investeringar från 196 befintliga delägare. Totalt tecknades emissionen för ungefär 40 miljoner kronor. Dessutom fulltecknades vår emission av C-aktier på 587 855 kronor av 84 personer.

Emissionen håller nu på att avslutas genom emissionsinstitutet Nordic Issuing och aktierna kommer att bokas ut till varje enskild depå.

Missade du emissionen? Du kan få en ny chans om nu gör en anmälan här: Intresseanmälan.

Share This

Share This

Share this post with your friends!