Bolagsstämman hålls den 24:de mars 2022!

PGA rådande omständigheter kan det vara fördelaktigt att delta på bolagsstämman digitalt via Zoom. Anmälan hittar du här →

Samma dag håller vi även en Delägarträff. Den har ingen särskild agenda utan ska ses som ett tillfälle till att ställa frågor till oss i teamet. Vill du skicka in frågor på förhand, eller om du inte kan delta på mötet kan du skicka din fråga till delagare@polynominvest.se. Vi kommer att spela in mötet för att ni som är delägare ska kunna se det i efterhand. Delägarträffen håller vi samma dag klockan 20:30. Anmälan till mötet görs här →

Nedan finner du de dokument för bolagsstämman.

Share This

Share This

Share this post with your friends!