OBS: Som meddelats per epost till alla delägare är extrastämman inställd. Vår ambition är att istället flytta fram den ordinarie bolagsstämman.

Polynom växer så att det knakar! En konsekvens av detta är att vi har slagit i taket för hur mycket pengar vi får ta in under perioden sedan föregående årsmöte. Syftet med den extra bolagsstämman blir därav att öka mängden kapital som Polynom får ta in för att kunna hålla samma tillväxttakt som föregående år. 

Den extra bolagsstämman hålls den 18:e januari 2022!

PGA rådande omständigheter kan det vara fördelaktigt att delta på bolagsstämman digitalt via Zoom. Anmälan hittar du här →

Samma dag håller vi även en Delägarträff. Den har ingen särskild agenda utan ska ses som ett tillfälle till att ställa frågor till oss i teamet. Vill du skicka in frågor på förhand, eller om du inte kan delta på mötet kan du skicka din fråga till delagare@polynominvest.se. Vi kommer att spela in mötet för att ni som är delägare ska kunna se det i efterhand. Delägarträffen håller vi samma dag klockan 20:30. Anmälan till mötet görs här →

Nedan finner du de dokument som är nödvändiga för den extra bolagsstämman.

Share This

Share This

Share this post with your friends!