Med två nya personer på väg in i Polynomfamiljen och ett allt mer intensivt arbete var det dags för oss att bli med kontor.

Sedan mitten av Juli hittas vi nu i High Courts lokaler i centrala Malmö, precis i skärningspunkten mellan det gamla och det nya Malmö. VD, Niklas Danaliv, välkomnar flytten.

Det känns bra att få ett utrymme att växa på. Nu kan vi ta kliv framåt för att leverera den absolut bästa avkastningen för våra delägare. Teamet växer, och då blev det naturligt för oss att hitta en plats att växa på.

— Niklas Danaliv, VD

Kristina Jeppson, VD-assistent tycker att det ska bli skönt att flytta in i de fina lokalerna. Det ger ett bra intryck både för delägare, och för de företag som vi själva är delägare i.

Det ska bli kul att få sitta i en historisk byggnad där mycket sitter i väggarna. Det blir ett ansiktslyft för hela organisationen!

Kristina Jeppsson, VD-assistent

Ni hittar oss här från och med mitten av Juli. Du är alltid välkommen förbi på en kaffe eller bara för att säga hej!

Bilder nedan från High Courts hemsida:

Share This

Share This

Share this post with your friends!