Som ett led i Polynoms professionaliseringsprocess, blev vi första veckan i februari 2021 publika.
För Polynom som bolag innebär detta att vi får lov att vända oss till den öppna marknaden för att få in mer kapital, exempelvis genom att ge ut nya aktier. Vidare måste vi ha en styrelse som består av minst tre styrelseledamöter, en ordförande (som inte är VD i bolaget) samt revisor.

Bolagets styrelse är idag:
Caroline Ekman, ordförande
Niklas Danaliv, ledamot och VD i Polynom Investment AB
Erland Jansson, ledamot
Erik Wahn, ledamot
Revisor:
Martin Gustafsson

Share This

Share This

Share this post with your friends!