Välkommen till POLYNOM!

Vi är mer än bara en investering.

Tillsammans skapar vi fler jobb i Sverige.

Hållbart. Inkluderande. Jämställt.

Gå med i vår community!

 

“Vi investerar långsiktigt i svenska företag”

Välkommen
till Polynom!

“Vi investerar långsiktigt i svenska företag”

Vi är mer än bara en investering.

Tillsammans skapar vi fler jobb i Sverige.

Hållbart. Inkluderande. Jämställt.

Gå med i vårt community!

Lyssna på vår podd!

I vår lärorika podd lyfter vi fram vad som krävs för att framgångsrikt bygga och investera i företag. Detta sker genom intervjuer med duktiga entreprenörer och experter. Med ökad kunskap kan vi skapa fler företag och jobb i Sverige.

Finns där poddar finns!

Hitta oss på tex på Spotify HÄR eller Apple Podcasts HÄR.

 

 

Mer än bara ett investmentbolag

Polynom Investment är ett internationellt investmentbolag som investerar i scaleups i Sverige och Europa med syfte för att göra småsparare vardagsrika och samhället bättre över en rullande investeringshorisont om 10 år med ett avkastningsmål om 15% per år.

Polynom är ett investmentbolag med evigt liv som fokuserar på att förvärva huvudsakligen onoterade minoritetsandelar i spännande företag.

Vi sprider riskerna genom att investera i många olika företag i flera olika branscher.

Polynom Investment har tagit fram tre värdeord som skall vara vägledande för vår framtida utveckling.

Det ska vara Lönsamt, Långsiktigt och Lärorikt att vara delägare i Polynom.

Polynoms vision är att erbjuda vårt investerarkollektiv tillgång till möjligheter som de annars skulle ha svårt att få åtkomst till på egen hand. Men Polynom representerar mycket mer än bara ett investmentbolag. Vi utgör även en levande gemenskap med fantastiska delägare!
Idag äger vi en väldiversifierad portfölj bestående av 60 innehav som utgör hela 97% av våra tillgångar. Denna portfölj omfattar företag från en mängd olika sektorer såsom teknik, finans, fastigheter, life-science, med-tech, konsumentvaror/tjänster och industri. Vi är inspirerade av Warren Buffett och Spiltan, och strävar efter långsiktigt ägande, vilket innebär att vi inte går in med en förutbestämd exitstrategi. Läs mer om vår investeringspolicy HÄR.

Lönsamt

 

Polynom söker aktivt efter investeringar som har en bra avkastningspotential i förhållande till risken.

Långsiktigt

Vi vill bygga ett investmentbolag med evigt liv där långsiktiga delägare ska kunna skörda frukterna av att de just är långsiktiga delägare.

Lärorikt

Polynom har en stark ambition att öka kunskapen och engagemanget hos delägarna. Detta sker tex via utbildingar, pedagogiska nyhetsbrev, studiebesök till våra portföljinnehav och delägarträffar.

På Polynom är vi 4 heltidsanställda. Teamet utgör grunden för att skapa ett Lönsamt, Långsiktigt, och Lärorikt delägarskap. En kort presentationen av kärnan i teamet finner du här nedan, och vill du komma i kontakt med någon av oss så gör du det enklast genom att skicka ett e-post till delagare@polynominvest.se.

Mats Lind

Mats är Verkställande Direktör och har varit hos oss sedan september 2021. Han har en MBA i Economics från PACE University i New York och en Bachelor of science i International Business samt ett diplom i Psychologi från . Mats har lång erfarenhet från finansbranschen, främst som institutionell aktiemäklare i New York hos Morgan Stanley och Nordea, och i London hos bland andra Carnegie, SEB, och Handelsbanken.

Albin Wärnlund

Albin är analytiker hos oss och jobbar tillsammans med vårt analysteam. Han är en stjärna på att skriva analyser och förklara svåra termer för oss andra. Albin har två examina från Lunds universitet där han avhandlat en master i redovisning och finansiering, samt en kandidat i affärsjuridik.

Vanessa Baeten

Vanessa är community, events och sociala medier ansvarig. Hon har hand om nästan all kontakt med våra delägare, är ansvarig för all kommunikation på sociala medier och alla våra events som tex delägarträffar, partnermöten, och så klart Polynomdagen. Hon har bakgrund inom hotellbranschen och är van vid att ha många bollar i luften samtidigt. När Vanessa inte jobbar så bakar hon ofta, vilket vi på kontoret ser som en bonus!

Kristina Jeppsson

Kristina är vår kontorschef och är den som håller ordning på det mesta som händer här på dagarna. Hon leder arbetet med att ta fram ekonomiska planer, utredningar och styr- och kontrollsystem för att följa upp verksamheten. Kristina har en bakgrund inom omställning, kvalitetsarbete, bemanning, personal- och löneadministration.

Mats Lind

Mats är Verkställande Direktör och har varit hos oss sedan september 2021. Han har en MBA i Economics från PACE University i New York och en Bachelor of science i International Business samt ett diplom i Psychologi från . Mats har lång erfarenhet från finansbranschen, främst som institutionell aktiemäklare i New York hos Morgan Stanley och Nordea, och i London hos bland andra Carnegie, SEB, och Handelsbanken.

Albin Wärnlund

Albin är analytiker hos oss och jobbar tillsammans med vårt analysteam. Han är en stjärna på att skriva analyser och förklara svåra termer för oss andra. Albin har två examina från Lunds universitet där han avhandlat en master i redovisning och finansiering, samt en kandidat i affärsjuridik.

Vanessa Baeten

Vanessa är community, events och sociala medier ansvarig. Hon har hand om nästan all kontakt med våra delägare, är ansvarig för all kommunikation på sociala medier och alla våra events som tex delägarträffar, partnermöten, och så klart Polynomdagen. Hon har bakgrund inom hotellbranschen och är van vid att ha många bollar i luften samtidigt. När Vanessa inte jobbar så bakar hon ofta, vilket vi på kontoret ser som en bonus!

Kristina Jeppsson

Kristina är vår kontorschef och är den som håller ordning på det mesta som händer här på dagarna. Hon leder arbetet med att ta fram ekonomiska planer, utredningar och styr- och kontrollsystem för att följa upp verksamheten. Kristina har en bakgrund inom omställning, kvalitetsarbete, bemanning, personal- och löneadministration.

Vi stöder Henke Superman stiftelsen. Tanken med stiftelsen är att bygga ett kapital som förmår att ge avkastning varje år till dem som på ett eller annat sätt drabbas av Barncancer. Vi vill med din hjälp kunna vara med och göra skillnad och möjliggöra det lilla extra. Det kan vara allt från en upplevelse till resor. Kanske en X-box eller en elgitarr, dator eller en TV till rummet på sjukhuset. Stiftelsen stödjer även forskning inom området barncancer.
Vill du skänka pengar så gör du det HÄR.

 

Disclaimer

Samtlig information som tillhandahålls av Polynom AB/Monylop AB lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information från Polynom AB/Monylop AB. Åsikter och analyser som presenteras av Polynom AB/Monylop ABs ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från licensierade oberoende rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet och situation. Polynom AB/Monylop AB påminner om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning. Polynom AB/Monylop AB frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från Polynom AB/Monylop AB.

Polynom/Monylop AB kan aldrig garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Framåtblickande analyser m.m. baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet.